Petra en Marjolein hebben samen één baan

22 maart 2018

Het is spitsuur op het plein van De Twijn aan het Boterdiep in Zwolle. De school gaat nét uit en het is een wirwar van taxibussen en uitgelaten kinderen. De dag zit erop! Er klinkt gelach en gegroet. Verderop in het gebouw zijn Petra ten Brinke en Marjolein Diender nog druk bezig. Zij zijn samen werkzaam als onderwijsassistent voor groep 7. Een duobaan, waarbij Marjolein de maandag, dinsdag en woensdag voor haar rekening neemt en Petra de donderdag en vrijdag. Het is een manier van samenwerken die nauwkeurige afstemming vraagt. Vooral in het speciaal onderwijs, waar óók zorg gegeven wordt aan de leerlingen. En hoewel afstemmen extra tijd kost, zouden deze collega’s niet anders willen. De duobaan maakt het hen mogelijk parttime een baan in te vullen waar ze écht warm voor lopen. Als deze baan alleen door 1 fulltimer ingevuld had kunnen worden, was dit niet mogelijk geweest. Wat het vraagt om zo samen te werken, lees je in deze blog!

Hoe bevalt het om samen te werken?

Ontzettend goed. We gaan allebei graag naar ons werk. We hebben 13 kinderen in onze groep. Voor deze kinderen doen we de ondersteuning op het gebied van taal, rekenen en spelling. Daarnaast doen we de persoonlijke en medische verzorging en assisteren we bij activiteiten. We krijgen van verpleegkundigen les in de manier van werken en in het handelen volgens vastgestelde protocollen. Er is goed overleg met elkaar en met ouders. Je kunt niet duidelijk genoeg zijn over wie wát gedaan heeft. Je krijgt een tweede natuur om alles te checken en niets aan te nemen. De protocollen en overdrachten doen daar veel in. En ook hebben we automatismes ontwikkeld door bijvoorbeeld mails aan ouders te cc’en naar de ander. Je kunt niets missen.

Wat houdt het werk in?

We zijn heel de dag aanwezig in de klas en geven begeleiding bij de vakken aan groepjes leerlingen. Kinderen die een activiteit hebben, bijvoorbeeld zwemmen of therapie, begeleiden wij daar naartoe. Daarnaast helpen we bij de persoonlijke en medische verzorging van kinderen en zijn we betrokken bij alle overleggen met ouders en revalidatie. Ook sparren we samen met de leerkracht over de groepen en delen onze observaties met hen. Allerhande taken als kopiëren en opruimen pakken we ook op. Het is dus heel divers!

Wat vinden ouders ervan dat jullie dit samen doen?

Ze zijn niet anders gewend. Er zijn veel duo’s bij De Twijn. Ouders houden daar in hun communicatie naar ons ook rekening mee. En mochten ze het toch eens vergeten, dan sturen we zelf hun bericht naar de ander door. Daar ben je altijd alert op. Ouders begrijpen steeds beter dat er een team van mensen om hun kind heen staat. En dat niemand àlles weet. Een kind heeft net als op een andere school een eigen rooster van vakken, pauzes, beweging en fruit eten. Het is hier alleen een tikkeltje individueler door de therapieën en verzorgingsmomenten. Je hebt als onderwijsassistent ander contact. Heel persoonlijk ook. Je bouwt een unieke band op met de kinderen én de ouders.

En de leerlingen, hoe ervaren zij dit?

Ja dat vroegen we ons in eerste instantie ook af. Een kind ziet zoveel gezichten in een week. Maar we merken dat leerlingen daar heel flexibel in zijn. Natuurlijk kan een leerling iets meer naar de een of naar de ander toetrekken. Dat is ergens ook wel fijn. Dat ze kunnen kiezen met wie ze iets delen. En natuurlijk proberen ze ook lekker uit. Om te zien of ze méér voor elkaar kunnen krijgen als het ‘van de ander wel mocht’. Ook daarin is afstemming belangrijk. Wij moeten met elkaar één lijn hebben in wat we wel en niet toestaan. Dat betekent dat je zelf ook flexibel moet zijn. Want soms spreek je met elkaar een aanpak af die je zelf misschien niet zou hebben gekozen. Voor het belang van het kind ga je daar in mee, zodat het voor de leerling duidelijk en veilig blijft.

Welke tips hebben jullie voor een gouden samenwerking?

Dat je oog hebt voor elkaar. Dat je erop let hoe het met de ander gaat. En dat je elkaar in de waarde laat, ongeacht of je het altijd 100% eens bent met de regels van de ander. Maar eerlijk gezegd hebben wij daar nooit problemen mee. Er is een goede en natuurlijke klik. Het past ook bij de cultuur op deze school. Je bent er voor elkaar en je gaat voor het beste voor de leerlingen.

"Samenwerken betekent er voor elkaar zijn en samen het beste willen voor de leerlingen!"
Petra en Marjolein
Stel je vraag