Van leerling naar leerkracht op dezelfde school

8 mei 2023

Sefa Kafali begon jaren geleden als leerling op OBS De Springplank, en is daar nu zelf leerkracht. Hoe is dit proces verlopen? En hoe bevalt het werk als leerkracht?

Hoe is jouw traject tot leerkracht verlopen?

Ik ben als leerling in groep 1 begonnen, op de Hobbemaschool toen nog. In groep 5 of 6 kwamen we in het gebouw waar we nu zitten. Na de basisschool ben ik begonnen aan de havo, maar toen ben ik uitgestroomd naar het mbo. Mijn plan was om iets met sport te gaan doen, maar ik heb toch besloten om het mbo niet af te maken. Op een gegeven moment ben ik gaan nadenken over wat ik dan wél wilde: ik vond het contact met kinderen tijdens mijn mbo-studie heel leuk, maar binnen een gymzaal voelde ik me een beetje beperkt. Daarna heb ik me vrij impulsief bij Hogeschool KPZ aangemeld. Ik had geen diploma, maar werd toch aangenomen dankzij de ‘21+ toets’. Daarvoor moest ik meerdere toetsen maken op onder andere het vlak van taal en rekenen. Ik heb er wel echt mijn best voor moeten doen. Dat geef ik nu ook door aan de leerlingen in mijn klas – die intrinsieke motivatie.

Heb je voordat je hier terechtkwam ook op een andere school als leerkracht gewerkt?

Ik heb op verschillende scholen stage gelopen. Mijn afstudeerstage heb ik op OBS Het Palet in Hattem gedaan, dat vond ik een hele fijne school. Ik had op dat punt al mijn stages gehaald maar mijn thesis nog niet ingeleverd, dus ik was nog niet helemaal afgestudeerd, maar toen ging een docent daar met zwangerschapsverlof en ben ik langer gebleven om dat op te vangen. Na die periode ging ik op zoek naar andere opties voor scholen om les te geven, toen kwam OBS De Springplank voorbij. Als oud-leerling was die kans heel bijzonder en toevallig, en zodra ik hier binnenkwam herkende ik bijna alles.

Wanneer en waarom heb je besloten om als docent op een basisschool te werken?

Ik had nooit echt nagedacht over leerkracht worden, maar toen ik ermee begon merkte ik echt dat ik op mijn plek zat. Als ik het al wel eerder overwogen zou hebben, had ik waarschijnlijk middelbaar onderwijs of mbo gekozen. Mijn huidige vrouw, waar ik toen nog niet veel contact mee had, wilde docent worden en deed de onderwijsassistentopleiding. Toen ben ik ook een onderwijsopleiding begonnen, eigenlijk in eerste instantie aan om haar beter te leren kennen. Zij heeft die opleiding niet afgerond, maar ik ben zelf uiteindelijk wel docent geworden. Ik denk dat ik als ik meer ervaring heb opgedaan misschien ook wel richting studentenbegeleider wil gaan. Maar ik ben hier nog niet uitgegroeid, want dit is pas mijn vierde jaar als leerkracht op OBS De Springplank.

Voor welke groep(en) sta je?

Voor de bovenbouw, mijn voorkeur is groep 7 of 8. Ik heb een keer groep 5/6 gedaan, en diezelfde groep 5 heb ik dit jaar weer, maar nu zitten ze in groep 8. Ik heb het met hen enorm naar mijn zin.

Voel je je op je plek op OBS De Springplank?

Het eerste half jaar moest ik er heel veel energie insteken, met momenten van succes maar ook uitdagingen. Toen kwam corona, en moesten we thuis werken. Ik kreeg daardoor wel meer gelegenheid om leerlingen 1-op-1 te spreken via Teams. Ik ging reflecteren op dingen die ik anders kon doen, dat heb ik gedaan, en nu heb ik mijn draai hier zeker gevonden. Het is echt een fijne en bijzondere werkplek. De band met kinderen komt hier op de eerste plaats. En het team voelt als mijn tweede familie. Ik probeer mijn lessen altijd op een positieve manier af te sluiten met de leerlingen, bijvoorbeeld met een spel, een leuke opmerking of een grap.

Heb je een leuke anekdote of ervaring die je wilt delen?

Bijna alle 18 kinderen uit mijn klas hebben een andere cultuur en achtergrond; Palestijnen, Koerden, Indo-Europeanen, Senegalezen, Marokkanen, Syriërs, Nederlandse leerlingen etc. Dit betekent veel verschillen wat betreft culturen en achtergronden, en toch is daar nooit onderlinge discussie over. Met deze groep organiseer ik jaarlijks een kerstdiner, maar ook een eetavond met de ramadan, een iftar. Ik vond het een vereiste dat iedereen daarvoor open stond, zowel leerlingen als ouders. Dit jaar vragen de leerlingen er zelf naar. Dan zie je dat er een verbinding is tussen deze kinderen, en verbinding met mij; iedereen hoort erbij. De avond van de iftar kwamen er zelfs andere leerkrachten aanschuiven en de ouders hebben gekookt. Het was een soort kerstdiner voor islamitische kinderen, en natuurlijk deden de niet-islamitische kinderen er ook aan mee. Zoiets hoeft niet, maar mijn leerlingen willen dat zelf. Ik gun elke leerkracht zo’n groep en sterke band met de leerlingen. Als leerkracht denk ik niet dat je alleen juf of meester moet zijn. Je bent meer dan dat en hebt meerdere rollen. Het is belangrijk om daar een balans in te vinden, dan haal je het maximale uit je leerlingen.

Stel je vraag