Werken binnen speciaal onderwijs: Sietske Boeschoten vertelt

21 maart 2023

Sietske Boeschoten heeft eind vorig jaar een volledige overstap gemaakt van het Gymnasium Celeanum naar de Ambelt, locatie Herfterlaan. Hier wordt speciaal onderwijs voor jonge leerlingen geboden, maar ook voortgezet speciaal onderwijs voor oudere leerlingen. Sietske werkt binnen de onderwijsafdeling arbeidsmarktgericht (AMG). Leerlingen worden hier voorbereid op een passende plaats op de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Het onderwijs en de ondersteuning is afgestemd op hun behoeften en talenten. Hoe ervaart Sietske het werken op de Ambelt?

Wat was jouw rol bij het Gymnasium Celeanum? En bij de Ambelt nu?

Ik kwam bij het Gymnasium Celeanum terecht toen ik zelf nog in opleiding was, en heb daar 17 jaar voor de klas gestaan. Ik gaf vooral les aan bovenbouwleerlingen, volgens het traditionele reguliere lesprogramma. Nu op de Ambelt ben ik groepsleerkracht, maar met veel extra taken. Zo zit ik in de netwerkgroep schooldiploma vso arbeidsmarktgericht, de werkgroep kansrijk uitstromen en ook de PBS-werkgroep (positive behaviour support). We kijken naar de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen en passen daar het onderwijs en de ondersteuning op aan. Via gedragsverwachtingen worden elementen als normen en waarden ook meegenomen binnen het onderwijs: wat wordt er van jou als leerling verwacht, wat mag jij verwachten? Zo ontwikkelen leerlingen loopbaan- en arbeidscompetenties waarmee ze kansrijk kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Wat heeft jou doen besluiten om de overstap naar speciaal onderwijs te maken?

Op een gegeven moment wilde ik me oriënteren op andere opties, en ik vond deze functie een interessante mogelijkheid. Ik vind kansengelijkheid een heel belangrijk thema, en binnen speciaal onderwijs komt dit heel sterk naar voren. Op een gegeven moment heb ik binnen OOZ met HR overlegd en ben ik hier op de Ambelt twee dagen gaan werken, en ook nog twee dagen op Gymnasium. Dat heb ik twee jaar zo gedaan, en sinds afgelopen kerst werk ik volledig bij de Ambelt. Ik wilde me graag nog meer verdiepen in het uitstroomtraject en schooldiploma, en op de Ambelt kan dat. Je bent hier ook enorm bezig met het perspectief van leerlingen, dat sprak mij aan.

Voel je je op je plek binnen het speciaal onderwijs?

Zeker. De locatie hier helpt daar ook bij en het team is heel fijn, ik heb echt leuke collega’s. Binnen de Ambelt ben je binnen het team continu op elkaar aangewezen, je geeft samen les en hebt dus veel overleggen. En als er een keer iets gebeurt, staat ook iedereen paraat. De deuren staan altijd open, het is echt een open school. Je gaat ook goed naar jezelf kijken; hoe reageren leerlingen op jou en jouw lessen, en wil of moet ik daar dingen voor aanpassen, of kan ik de leerling op een andere manier tegemoet komen? Dit is dus echt een dynamische functie.

Zijn er ook opmerkelijke verschillen tussen de twee scholen?

De wederkerigheid in regulier onderwijs is veel groter, je krijgt meer ‘directe waardering’ en feedback dan binnen speciaal onderwijs. Als je op de Ambelt een leerling aan het eind van de dag naar de taxi brengt en je zegt ‘fijn je weer gezien te hebben vandaag’ en diegene antwoordt met ‘ook fijn om jou weer te zien’, is dat dus extra bijzonder. Daarnaast is het perspectief voor het grootste deel van de leerlingen op het Celeanum van begin af aan duidelijk: werken richting een schooldiploma en daarna studeren. Op de Ambelt is dat soms een wat grotere puzzel. Wat ik het fijnste van mijn werk op de Ambelt vind, is dat we samen met onze leerlingen aan dat perspectief werken. We kijken vooruit naar de best passende plek voor jou.

Zijn er nog leuke of bijzondere dingen die jou opvallen op de Ambelt?

Je merkt dat niet alleen leerlingen maar ook docenten zich hier thuis voelen. Het onderwijs en de begeleiding ligt hen ook heel erg, en ze voelen zich op de Ambelt net zo op hun gemak als de leerlingen zelf. En de feesten en uitjes hier zijn ook heel leuk. Ik vind het goed dat dat soort momenten er regelmatig zijn, om iedereen te bedanken voor hun inzet en om docenten en leerlingen een fijne dag te bezorgen.

"Je bent hier enorm bezig met het perspectief van leerlingen, dat sprak mij aan."
Sietske Boeschoten
Stel je vraag