Over OOZ

Goed onderwijs

Leerlingen, ouders of verzorgers, de maatschappij en het bedrijfsleven: ze verwachten van het onderwijs dat we leerlingen zover brengen dat ze hun plaats in de wereld in kunnen nemen. Om die verwachting waar te maken is het belangrijk dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Want de maatschappij en de arbeidsmarkt hebben méér nodig dan hoge taal- en rekenscores. Goed onderwijs richt zich volgens OOZ niet alleen op cijfers. We zien onderwijs als een optelsom van kennis en vaardigheden, samen leven en volwassen worden. Kom je van een OOZ-school? Dan krijg je dus meer mee dan een diploma. De drie gebieden waar OOZ-scholen hun leerlingen in laten groeien zijn:

Kennis en vaardigheden (kwalificatie)        

Natuurlijk is het diploma een resultaat waar we voor elke leerling naartoe werken. Hierbij gaat het om het opdoen van kennis en ontwikkelen van vaardigheden.

Samen leven (socialisatie)

Op een OOZ-school leren kinderen deel te nemen aan de samenleving. Nergens anders dan op onze scholen zijn er zoveel kansen om veel verschillende mensen, tradities en gewoontes van dichtbij mee te maken. Een OOZ-school is dus ook een oefenplaats waar leerlingen leren omgaan met anderen en het andere.

Volwassen worden (subjectificatie)

Leven in vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe ga je daar op een volwassen manier mee om? Wat kom je tegen in jezelf? Wat brengt je verder? Wat houdt je tegen? Welke keuzes maak je? Wat zijn de gevolgen daarvan, voor jou en voor anderen? Op een OOZ-school krijg je elke dag de kans om jezelf te leren kennen en om persoonlijk te groeien.

Hoe doen we dat?

Hoe kom je met zoveel verschillende mensen, voor zoveel verschillende leerlingen, op zoveel verschillende plekken, écht ‘verder met leren’? Dit doen we aan de hand van drie pijlers: relatie, eigenaarschap en maatwerk.

Relatie

Een goede relatie tussen de leraar of docent en de leerling brengt kinderen tot leren en ontwikkelen. Zo staan we ook als openbaar onderwijs in de samenleving: we zijn van de samenleving en we zijn er voor de samenleving. We leren van elkaar en groeien samen. Alle leerlingen, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond zijn welkom. Goede samenwerkingen kunnen op alle niveaus waarde en betekenis toevoegen. Daarom is ‘relatie’ een belangrijk begrip binnen OOZ. Dit is terug te zien in onze cultuur, de contacten met leerlingen en ouders en in onze relaties met partners in zorg & opvang, bedrijfsleven, overheid en vervolgonderwijs.

Eigenaarschap

In dit begrip vinden we ruimte en energie om nieuwe dingen te ontwikkelen en te proberen. Mensen met goede ideeën krijgen de ruimte bij OOZ. Eigenaarschap betekent óók dat we verantwoordelijkheid nemen: voor onszelf en voor elkaar. We zijn aanspreekbaar op onze rollen en verantwoordelijkheden. We geloven dat we juist door die balans tussen ruimte en rekenschap goed onderwijs kunnen verzorgen.

Maatwerk

Elke kind tussen 4 en 18 jaar kan op een OOZ-school terecht voor een onderwijsaanbod waarmee hij het beste tot zijn recht komt. Dat betekent niet dat elke leerling een unieke, persoonlijke leerroute heeft. Wel zorgen we voor onderwijs dat aansluit bij de talenten, interesses en ambities van onze leerlingen, terwijl we rekening houden met de eisen voor het diploma en met passende vervolgmogelijkheden.

Ben je benieuwd naar het complete beleidsplan ‘Verder met leren’? Bekijk het op ooz.nl!

 

Meer over OOZ vind je op www.ooz.nl.