OOZ verwelkomt nieuwe collega’s

20 november 2023

Binnen OOZ vinden we het belangrijk dat collega’s zich thuis voelen in de organisatie. Ieder jaar verwelkomen we nieuwe collega’s tijdens een speciaal voor hen georganiseerde introductiebijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van kennismaken met elkaar, het bestuur en OOZ als werkgever. Het evenement vond op 8 november jongstleden en zoals gewoonlijk plaats op één van onze scholen. Dit jaar was dat Thorbecke vmbo-PrO.

Een impressie van de bijeenkomst

De middag werd officieel geopend door hr-directeur Tessa van Belle. De thema’s uit het nieuwe SBP werden kort geïntroduceerd door een aantal ambassadeurs. Zo vertelde Frank Dost over Kansengelijkheid, Hiske Kromdijk over Burgerschap en Ankie van der Werf over Inclusiever onderwijs. Vervolgens vertelden twee schoolleiders van vmbo PrO, Henk Jeurink en Theo Jansen, wat meer over de school, het praktijkonderwijs en de begeleiding die leerlingen krijgen.

De deelnemers hebben in drie rondes workshops gevolgd. Bij een van deze workshops, ‘In gesprek met het cvb’, konden de deelnemers vragen stellen aan het college van bestuur, Kees Elsinga en Arie de Wit. Eén van deze vragen was: werkt OOZ vanuit een bepaald gedachtegoed?
Kees: Wij werken vanuit de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs; vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting. We willen zeker geen hiërarchische organisatie zijn. De verantwoordelijkheid ligt binnen OOZ bij de leerkrachten en collega’s in onderwijs zelf.
Arie: We werken ook vanuit maatwerk, en hierin vinden we dat je als organisatie niet kunt bepalen wat belangrijk is voor alle scholen. Voor bepaalde thema’s kan je wel redelijk één lijn trekken, zoals bij het SBP, maar er blijven grote verschillen per sector en school. OOZ bestaat straks ook 25 jaar, en er is in die tijd natuurlijk veel veranderd. Er zijn meerdere hervormingen geweest tot dit punt, en op dit moment ligt een speciale focus op maatwerk, eigenaarschap en relatie.

"De verantwoordelijkheid ligt binnen OOZ bij de leerkrachten en collega’s in onderwijs zelf."
Kees Elsinga
"We werken ook vanuit maatwerk, en hierin vinden we dat je als organisatie niet kunt bepalen wat belangrijk is voor alle scholen."
Arie de Wit

Bij een andere workshop stond ‘Inclusiever onderwijs’ centraal. Deze workshop werd gegeven door Ankie als een van de ambassadeurs van het thema. De deelnemers konden zichzelf eerst voorstellen, waardoor duidelijk werd van welke scholen ze kwamen en wat hun rol is binnen OOZ. Daarna werd in groepjes gesproken over een aantal vragen. De betekenis van het woord ‘inclusiviteit’ werd besproken en bleek niet voor alle deelnemers precies hetzelfde in te houden. Het bleek volgens deelnemers belangrijk te zijn om hier bepaalde nuances in aan te brengen, want volledig inclusief onderwijs is simpelweg niet haalbaar. Waar iedereen het wel over eens was: in een inclusieve omgeving doet iedereen ertoe, kan iedereen meedoen en zijn er gelijke kansen.

De derde workshop werd aangeboden door Annelies Robben en Hiske Kromdijk, ambassadeurs voor het thema ‘Burgerschap’. De workshopleiders openden met een korte uitleg over het belang van het creëren en in stand houden van een netwerk. Want, zo vertelden ze, ‘voor het uitdragen van de thema’s is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij elk thema’. Na deze introductie werden de deelnemers uitgenodigd om na te denken over ofwel een droom- ofwel een doemscenario. Hierbij konden deelnemers in groepjes een probleem of trend uitkiezen, en dan voorspellen hoe dit zich zou ontwikkelen en wat de impact daarvan op leerlingen zou zijn. Ook werd gekeken naar hoe een droomscenario bevorderd zou kunnen worden, en een doemscenario juist voorkomen kon worden. Dit leverde mooie inzichten op bij de deelnemers.

Workshop vier stond in het teken van ‘Kansengelijkheid’, en werd gegeven door Marjanne van Drie en Frank Dost. Zij hebben aan de hand van De Zeven Vinkjes van Joris Luyendijk besproken wat kansengelijkheid voor een individu kan betekenen, hoe je dat in het onderwijs kan merken en wat wij daar als onderwijssector voor zouden kunnen doen. Want, zo stelt Frank, ‘Kansengelijkheid gaat over onzichtbare drempels die soms heel voelbaar kunnen zijn en het is belangrijk dat we daar een gevoel bij hebben.’

Ter afsluiting was het woord aan drie starterscoaches binnen OOZ: Darja Dikkers, Sietse Aartsma en Ilze van de Velde. Aan de hand van een creatieve ‘sketch’ vertelden zij over het belang van starterscoaches, met de focus op het primair onderwijs. Ilze speelde de rol van startende leerkracht, en Darja legde haar takenpakket aan haar uit. Wat volgde was een lijst met verantwoordelijkheden waar geen einde aan leek te komen, die werd gerepresenteerd door pingpongballetjes die één voor één in de handen van Ilze werden gelegd door Sietse. Uiteraard kon zij na een tijdje de ballen niet meer allemaal vasthouden, en vielen die op de grond. Deze theatrale metafoor liet heel duidelijk zien wat er kan gebeuren als je in de startfase teveel van je nieuwe collega vraagt of verlangt. Starterscoaches kunnen de nieuwe collega ondersteunen bij inhoudelijke, organisatorische en didactische vragen.

Twee nieuwe medewerkers aan het woord

Een van de aanwezigen was Ulrike. ‘Op heel veel werkplekken krijg je in het begin alleen de basis mee. Ik vind het heel leuk om hier direct een keer een school binnen te komen en te weten dat die bij OOZ hoort. Wij zijn ook heel fijn ontvangen als nieuwe medewerkers, dat geeft een goed beeld van hoe OOZ is.’ Een andere aanwezige gaat verder: ‘Ik vond deze middag heel interessant. We kregen een aantal belangrijke punten uit het nieuwe SBP te horen, en de workshops waren hierbij ook behulpzaam. Ik had me nog niet kunnen verdiepen in de thema’s, maar nu weet ik meer. Je ziet zo ook meteen hoe groot OOZ eigenlijk is, in plaats van dat je in je eigen bubbel of alleen op je eigen school werkt. En ik ben heel blij met de ICT-afdeling, die werkt hier ook heel goed.’ Ulrike: ‘Zeker, ik word er echt trots van. Je hoeft hier niet alles zelf te regelen, dat had ik bij eerdere ervaringen toch vaak wel.
De andere aanwezige: Ik ben hierdoor heel nieuwsgierig geworden en wil graag de komende tijd nog meer leren over OOZ als organisatie. Tot nu toe voelt het als een heel fijne werkplek!

Aan het eind van de middag stond buiten een foodtruck klaar voor een lekkere warme hap. De deelnemers konden daar een gerecht naar keuze halen. Zo kwam de bijeenkomst tot een sfeervol en gezellig einde, waar iedereen nog even kon napraten en ervaringen kon uitwisselen. De deelnemers waren erg te spreken over de bijeenkomst, een groot succes dus!

Stel je vraag