In verbinding met de samenleving

Ondernemerschap

Een goede relatie tussen leraar en leerling brengt kinderen tot leren en ontwikkeling. Die basisregel van de pedagogiek kenmerkt OOZ als organisatie; we doen het samen, vanuit verbinding en relatie. Zo zijn wij ook verbonden met de samenleving. Als OOZ maken we daar immers deel van uit. Sterker nog: als onderwijsinstelling hebben we een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vanuit HR geven we daar vorm en inhoud aan door aantrekkelijke samenwerkingen aan te gaan met andere (onderwijs)instellingen, bedrijven en partners. We halen en brengen expertise. Op deze manier delen we onze kennis om zo de kansen op de arbeidsmarkt nog beter te benutten. De netwerken waarin we deelnemen zijn waardevol en betekenisvol. Ze bieden kansen om onze perspectieven te vergroten en een andere kijk op werken onderdeel te laten zijn van ons HR-beleid.

OOZ is een wendbare en flexibele netwerkorganisatie, we anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt. Dat doen we samen met onze partners. De Human Capital Agenda van de gemeente Zwolle biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om samen met partners initiatieven te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt.

Ook ouders zien wij als partners. Natuurlijk zijn zij belangrijke schakels in het leerproces van de leerling, daarnaast verzorgen zij gastlessen en verbinden daarmee bedrijven en OOZ met elkaar. Met de versterking van deze relaties houden we de arbeidsmarkt fris en open. Bovendien betekent dit voor onze medewerkers dat hun loopbaanperspectieven verruimd worden.

OOZ als inclusieve organisatie, het is een visie die wij uitdragen. Vanuit onze rol en de maatschappelijke verantwoordelijkheid steken we energie in alle groepen van de maatschappij. Wanneer talenten zichtbaar zijn dan dagen we ze uit om bij ons te komen werken. Want elk talent mag werken bij OOZ!

  • Werken bij OOZ
  • Detacheringen
  • Inclusieve organisatie
  • Uitwisseling van werk
  • Netwerken in Zwolle werken omgeving
  • Netwerkgesprekken
  • Human Capital Agenda
  • Stages
"Waarom moeilijk doen als het samen kan"