Van juf naar directeur: het verhaal van Aafke Straat

11 juli 2023

Aafke Straat is sinds augustus vorig jaar de nieuwe directeur van OBS De Toonladder. Ze heeft jarenlang in Amsterdam gewoond en gewerkt en is twee jaar geleden naar Zwolle gekomen. Hier voelt ze zich helemaal thuis. Na bijna een jaar als directeur van een OOZ-school vertelt Aafke hoe zij zich voelt op ‘haar’ nieuwe school.

Je bent begonnen in Amsterdam en hebt al veel ervaring binnen het onderwijs. Kun je eens wat vertellen over dit traject?

Ik was op mijn 16e klaar met de havo en daarna heb ik de pabo gedaan. Toen ik mijn studie had afgerond ben ik begonnen met lesgeven op scholen in Amsterdam. Ik kon op een basisschool een instroom-kleutergroep lesgeven en daarna zou ik voor een groep uit de bovenbouw komen te staan. Daar was ik blij mee, want ik ben zelf echt geen kleuterjuf. Na jarenlang voor de bovenbouw te hebben gestaan werd ik daltoncoördinator, en vervolgens unitleider. Ondertussen volgde ik een opleiding tot schoolleider. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben gaan solliciteren en werd adjunct-directeur op een andere school. Maar na een jaar ging de directeur van die school weg en zat ik daar alleen, nog geen dertig jaar oud. Gelukkig hadden we wel een meerscholendirecteur aangenomen die mij twee dagen per week ondersteunde.

Nadat ik mijn partner ontmoette verhuisden we naar Zwolle, waar ik voor OOZ ging werken. Toen we hier kwamen wonen was ik net bevallen, dus werkte ik een tijdje vanuit huis. Omdat ik al vrij snel weer iets buitenshuis wilde doen nam ik contact op met HR. Ik kon in de flexpool gaan werken. Ik heb een jaar als invalleerkracht voor verschillende groepen gestaan.

Aafke met enthousiaste meester-in-opleiding Frank Eikelboom.

Vervolgens moest ik een stamschool kiezen zodat ik ook een werkplek zou hebben als er even geen invalopdracht was. Ik koos voor OBS De Toonladder. Nog voor de kerstvakantie van dat jaar had ik een gesprek met oud-directeur Eef Wegerif, die mij vertelde dat hij na de zomer met pensioen zou gaan. Tot de zomervakantie heb ik toen alsnog op meerdere scholen voor de klas gestaan als invaller. Dat was een heel bijzondere en fijne tijd. Ik kan werken in de flexpool echt aan iedere leerkracht aanraden, beginner of ervaren. Na die periode heb ik gesolliciteerd naar een vaste baan op OBS De Toonladder; nu ben ik hier directeur sinds augustus 2022.

Zijn er bepaalde doelen die je hebt voor deze school?

In het kader van het thema Kansengelijkheid zou ik het een mooie stap vinden als bij OOZ-scholen de ouderbijdrage volledig afgeschaft zou kunnen worden. Dit zou grote barrières wegnemen, zeker in een wijk als Holtenbroek. Daarin is natuurlijk een grote rol voor de gemeente weggelegd op financieel gebied.
Ik denk dat wij een mooie en veilige school zijn met goede resultaten, maar ik wil wel nog wat meer werken aan het vergroten van de zelfstandigheid en het eigenaarschap van leerlingen. Ik wil kijken hoe wij ze hierin iets meer ruimte kunnen geven, ook met het oog op de overstap naar het voortgezet onderwijs als ze hier klaar zijn. We zijn heel gestructureerd en dat hebben onze leerlingen zeker nodig, maar komend schooljaar wil ik ze net iets meer begeleiden in het ontwikkelen van eigenaarschap.

Kun je wat vertellen over wat je al hebt gedaan of wellicht mooie initiatieven die dit jaar zijn opgezet?

We zijn bezig met naschools aanbod, waar we ook subsidie voor hebben gekregen. Leerlingen kunnen rond 8 uur binnenkomen en krijgen dan ontbijt als ze dat willen. Daarna starten we de dag, krijgen de leerlingen schoolfruit en na schooltijd kunnen ze weer wat eten en drinken. Tot 17 uur worden nog activiteiten aangeboden, dus leerlingen kunnen hier de hele dag blijven als ze daar behoefte aan hebben. In de praktijk gebeurt dat ook veel.
Sommige kinderen weten ook nog niet wat hun talenten zijn en hebben vanuit huis niet altijd mogelijkheden om dat te ontdekken. Nu kan dat vaak via school, omdat ze hier verschillende activiteiten kunnen doen. We proberen ze die talenten binnen de schoolomgeving te laten ontwikkelen. In kader van Kansengelijkheid is het geweldig dat die optie er is met dit buitenschoolse aanbod.
Iets anders wat dit jaar gestart is: samen met stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKL) hebben we debatwedstrijden georganiseerd. Uit elke groep werden drie leerlingen geselecteerd die gingen debatteren over bepaalde stellingen. Kees Elsinga (Voorzitter College van Bestuur OOZ) was hierbij betrokken als jurylid. Een stelling was bijvoorbeeld: ‘openbaar onderwijs is belangrijk omdat verschillende religies en achtergronden elkaar daar kunnen ontmoeten’. Wij vonden het heel mooi dat leerlingen zelf de waarde daarvan ook inzagen. Ik vind het leuk en belangrijk om het met leerlingen te hebben over maatschappelijke onderwerpen, ook in het kader van het thema Burgerschap. Volgend jaar worden wijzelf getraind om masterclasses te geven rondom debatteren en vanaf dan gaan de groepen 4 t/m 8 hiermee bezig.
Waar we tenslotte ook heel blij mee zijn is het nieuwe logo van onze school, dat binnenkort wordt onthuld.

Aafke met een aantal bovenbouwleerlingen op het schoolplein van OBS De Toonladder.

Hoe heb je dit eerste jaar ervaren?

Achteraf had ik gewild ik dat ik een boek had bijgehouden met verhalen van alles wat ik hier al heb meegemaakt aan ‘gekke’ momenten. Ik vind het fantastisch om de dankbaarheid van de kinderen en ouders te zien en de collega’s hier zijn ook super. Deze school is je inzet altijd waard, want je krijgt alles terug wat je geeft. Ouders zijn hier enorm betrokken en doen heel veel op school. Je moet natuurlijk goed vooruitkijken en plannen, dat is soms pittig. Mijn eigen werk-privé balans zoeken is soms een uitdaging, maar daar wen je wel aan na een tijdje. En ik word zo blij als ik nu terugkijk en nog blijer als ik vooruitkijk!
Ik word echt gelukkig van deze school en doelgroep, ik zou niet anders willen. Ik houd van de sfeer en van wat je voor de leerlingen kan betekenen. Zij willen zelfs niet eens vakantie, dan missen ze de structuur en omgeving, hun medeleerlingen en leerkrachten. In deze wijk is zo’n gemeenschap op school heel belangrijk voor de kinderen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

"Achteraf had ik gewild ik dat ik een boek had bijgehouden met verhalen van alles wat ik hier al heb meegemaakt."
Aafke Straat
Stel je vraag