Groepsleerkracht VSO link- en schakelklas

De Ambelt is op zoek naar een groepsleerkracht VSO link- en schakelklas voor 0,4 fte.
Functiebeschrijving
• onderwijsactiviteiten voorbereiden en lesgeven aan een groep leerlingen vanaf 11 jaar;
• het betreft een groep leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, gezien de complexe problematiek;
• contacten onderhouden met collega’s, ouders en begeleidende hulpverleningsinstanties;
• het begeleiden van het praktische schoolse stuk van de leerlingen;
• het opstellen en evalueren van het ontwikkelings-perspectiefplan (opp) en het bespreken daarvan met de Commissie van Begeleiding, leerling en met ouders;
• een positieve werksfeer in de klas creëren en een veilig klimaat scheppen waarin iedere leerling zich thuis voelt;
• eerste aanspreekpunt voor ouders en hulpverleners als het gaat om praktische informatie;
• het observeren van het gedrag van de leerling om zo de ontwikkeling te borgen;
• individuele leerlijnen te maken, te volgen en aan te passen.

Bekijk de website van de Ambelt voor de volledige vacaturetekst. Je kunt solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen en daarbij je cv en sollicitatiebrief te uploaden. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon worden gemaild, worden niet meegenomen in de procedure.

School profiel

Wij bieden onderwijs aan leerlingen die niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs. Onze betrokken en deskundige medewerkers zetten zich in voor een passende onderwijsplek die zich kenmerkt door maatwerk, ontwikkeling en resultaat. Met onze gespecialiseerde ondersteuning geven wij hen daarnaast het gereedschap om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Wij geloven in een positieve benadering en kijken naar de talenten en mogelijkheden van de leerling. Wij handelen vanuit verantwoordelijkheid, een professionele houding en oprechte interesse. Het veilige schoolklimaat dat dit oplevert, is het fundament voor een succesvolle schoolcarrière. Het belang van de leerling staat in alles voorop en dit verbindt ons. Wij kunnen daarbij niet zonder een goed contact met ouders, verzorgers, zorginstellingen, de gemeente en alle andere belanghebbenden. Wij bewandelen dan ook gezamenlijk de weg die leidt naar een volwaardige plek in de maatschappij.

Contact: mevrouw Traore, locatiedirecteur| j.traore@ambelt.nl
Reageren: Uiterlijk dinsdag 25 januari 2022

Wij houden ons het recht voor de vacature eerder te sluiten wanneer er omstandigheden zijn die dat vragen. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  • De Ambelt te Zwolle
  • Tijdelijke dienst

Staat jouw vacature er niet bij?

Benieuwd naar komende vacatures? Blijf op de hoogte!

Job alert aanzetten